ماشین‌بازی کاپیتان‌های تیم‌ملی فوتبال ایران +تصاویر سیاری از خودروسازان خارجی سعی می‌کنند ماشین تولیدی خودشان را به هر قیمتی که شده است، زیر‌پای این ستاره‌ها...