برگزاری آزمون «اعزام معلم به خارج از کشور» در انتظار تصمیم‌ مسئولانرئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش...