ثبات بازار ارز با وجود شوک‌های نفتی

ثبات بازار ارز با وجود شوک‌های نفتی

رئیس دفتر رئیس جمهور از ثبات بازار ارز با وجود شوک‌های نفتی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد به رشد اقتصادی ۶ درصدی دست یابیم.

دانلود موزیک

خرید غذا

صبحانه