محصولات زیر 50 میلیون تومان رنو در راه ایران

محصولات زیر 50 میلیون تومان رنو در راه ایران

با پیمان کارگر، مدیرعامل شرکت رنو پارس و مدیرکل رنو در ایران، درباره جزییات ادامه فعالیت رنو در ایران گفت و گو کرده ایم.

روزنامه ایران

اسکای نیوز

ماشین های جدید