بهترین کالاهای سال 1343

بهترین کالاهای سال 1343

یک پژوهش میدانی برای یافتن محبوب‌ترین کالاهای مصرفی میان مردم ایران توسط یک زوج پژوهشگر در تهران انجام شد و بخشی از آن به صورت یک آگهی بزرگ از سوی صاحبان این کالاها در جراید به مردم معرفی شد.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

باشگاه خبری ورزشی

خبر فرهنگیان