بانک ملی دلیل وقفه در خودپردازها را اعلام کرد

بانک ملی دلیل وقفه در خودپردازها را اعلام کرد

رئیس اداره کل عملیات بانکی بانک ملی ایران گفت: سیستم سیبای بانک ملی ایران دچار قطعی نیست و فقط به دلیل حجم زیاد مراجعه هموطنان به خودپردازهای این بانک، در دقایقی از دیروز(سه شنبه)، ارائه خدمات با وقفه هایی مواجه شد.

مرجع سلامتی

مرکز فیلم

مد روز