ایجاد یک میلیون اشتغال در سال آینده

ایجاد یک میلیون اشتغال در سال آینده

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم بر اساس طرحی که به مجلس ارائه شد و اکنون در حال بررسی است، در سال آینده یک میلیون اشتغال در کشور ایجاد شود.

عکس های جدید

استخدام

ابزار رسانه