دستور جهانگیری برای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی/ اولتیماتوم یک ماهه به وزارتخانه‌ها برای آغاز فرآیند +سند

دستور جهانگیری برای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی/ اولتیماتوم یک ماهه به وزارتخانه‌ها برای آغاز فرآیند +سند

معاون اول رییس جمهور در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که کلیه دستگاه‌ های مشمول طبق مفاد شیوه‌ نامه انتقال حساب‌ های دولتی به بانک مرکزی و الحاقیه آن در مرحله اول، نسبت به وصول مستقیم تمامی درآمدهای خود به صورت الکترونیکی و از طریق به ‌کارگیری شناسه واریز در حساب‌ هایی که به همین منظور نزد بانک مرکزی موجود بوده و یا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح خواهد شد، اقدام کنند.

دانلود موزیک

آهنگ جدید

خبرگذاری خوزستان