«کلش آف کلنز» برای ۲۰۰ بازیکن دردسر ساز شد

«کلش آف کلنز» برای ۲۰۰ بازیکن دردسر ساز شد

متهم سایبری که با پهن کردن طعمه به نام بازی «کلش آف کلنز» اقدام به 200 مورد هک حساب کاربری ایمیل کرده بود توسط پلیس فتا استان خراسان جنوبی شناسایی و در محل سکونت خود دستگیر شد.

روزنامه قانون

دانلود موزیک

خبرگذاری اصفحان