10 کشور محبوب سال 2015 از نگاه گردشگران

10 کشور محبوب سال 2015 از نگاه گردشگران

در جدیدترین گزارش سازمان جهانی گردشگری (WTO)، فرانسه با میزبانی از بیش از 83 میلیون گردشگر‌، پربازدیدترین کشور جهان در سال 2015 نام گرفت.

فیلم سریال آهنگ

آلرژی و تغذیه