عیدی مدیران دولتی مشخص شد/ پرداخت پاداش اضافی، ممنوع

عیدی مدیران دولتی مشخص شد/ پرداخت پاداش اضافی، ممنوع

بر اساس ضوابط پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) سال ۱۳۹۴ به کارکنان دولت، شرکت های دولتی موظف شدند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ ۶۸۸ هزار تومان به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری نمایند.

خرم خبر

آلرژی و تغذیه

فستیوال فیلم