دستگیری عاملان توزیع میوه‌های قاچاق

دستگیری عاملان توزیع میوه‌های قاچاق

رئیس اتحادیه باغداران اعلام کرد: برخی از عاملان توزیع میوه‌های قاچاق در میدان مرکزی تهران دستگیر شدند و میوه‌های ممنوعه آنان هم ضبط شد.

کیمیا دانلود

روزنامه ایران

نخبگان