جزئیات مشوق صادراتی ۱۲۰۰میلیاردی

جزئیات مشوق صادراتی ۱۲۰۰میلیاردی

معاون کل سازمان توسعه تجارت با اعلام جزئیاتی از مشوق صادراتی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سال آینده، گفت: در ازای مشوقی که به صادرکنندگان می‌پردازیم، صادرات رونق می‌گیرد و ارز بیشتری وارد می‌شود.

سایت خبری زندگی

دانلود سریال

میهن دانلود