عکس/ ظاهر متفاوت بازیگر زن با مدل موی جدید

عکس/ ظاهر متفاوت بازیگر زن با مدل موی جدید

ظاهر جدید شهرزاد کمال زاده

مرکز فیلم

علم و فناوری

تکنولوژی جدید