۱۷۱میلیون سود برای وام ۱۶۰میلیونی مسکن!

۱۷۱میلیون سود برای وام ۱۶۰میلیونی مسکن!

درحالی شورای پول و اعتبار به‌تازگی با پرداخت وام ۱۶۰میلیون تومانی موافقت کرده که اقساط ۲.۳میلیونی و سود ۱۷۱میلیونی این وام خارج از توانایی پرداخت زوج‌‌های جوان بوده و عملاً این اقدام دولت برای رونق مسکن مانند تلاش‌های قبلی نافرجام می‌ماند.

علم و فناوری

بازی آزاد

دانلود موزیک