دیه بینی چگونه محاسبه می‌شود؟

دیه بینی چگونه محاسبه می‌شود؟

طبق ماده 594 از بین بردن هر یک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ موجب یک سوم دیه کامل است و ماده 595 بیان می دارد فلج کردن بینی موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج موجب یک سوم دیه کامل است.

استخدام

خبر جدید

مجله اینترنتی