سود 27 برابری چای خارجی در بازار ایران

سود 27 برابری چای خارجی در بازار ایران

رییس سازمان چای از سود 27 برابری چای خارجی در بازار ایران نسبت به چای تولید داخل خبر داد و گفت: وضعیت کنونی بازار نشان می‌دهد که چای ایرانی قدرت تبلیغ ندارد، در حالی که مسابقات و جایزه‌هایی که تولید‌کنندگان خارجی برای تبلیغ محصول‌شان پیش‌بینی می‌کنند قابل مقایسه با کارخانه‌های داخلی نیست.

مرکز فیلم

اخبار دنیای تکنولوژی

ورزش و زندگی