تغییر سریال‌های نوروزی در دقیقه 90

تغییر سریال‌های نوروزی در دقیقه 90

صداوسیما در اقدامی که کمتر سابقه داشته است، در فاصله چند روز مانده به پایان سال، شبکه‌ی پخش‌کننده‌ی برخی سریال‌های نوروزی را جابه‌جا، یکی از سریال‌ها را حذف و سریالی جدید را جایگزین کرد.

استخدام

اخبار دنیای تکنولوژی

باران دانلود