سنوات پایان سال مشمول مالیات نمی‌شود

سنوات پایان سال مشمول مالیات نمی‌شود

دبیر کل کانون کارفرمایان ایران با اعلام این خبر که سنوات کارگران (مزایای پایان کار) که به صورت سالانه یا پایان دوره خدمت پرداخت می‌شود، طبق قانون کار مشمول پرداخت مالیات نیست، گفت: مجموع حقوق دریافتی و عیدی کارگران از موارد مشمول مالیات است.

بازی آزاد

خبرگذاری خوزستان