نامزدهای سودای سیمرغ جشنواره فجر

نامزدهای سودای سیمرغ جشنواره فجر

نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.

روزنامه ایران

فانتزی

میهن دانلود