رکود به بازار شیرینی هم رسید

رکود به بازار شیرینی هم رسید

بهره‌مند گفت: تا امروز فروش ما به میزان زمان های عادی سال بوده و پیش بینی می کنیم که در کل با کاهش حداقلی ۲۰ الی ۳۰ درصدی خرید از سوی مردم مواجه باشیم.

خرید غذا

دانلود موزیک

صبحانه