محدودیت‌‌های ترافیکی جاده‌ها در نورو‌ز

محدودیت‌‌های ترافیکی جاده‌ها در نورو‌ز

محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های کشور برای ایام نوروز‌ از تاریخ 26 اسفند‌ 94 تا 15 فروردین 95 اعلام شد.

سپهر نیوز

اخبار دنیای تکنولوژی

دانلود نرم افزار