افق های روشن در صنعت خودرو

افق های روشن در صنعت خودرو

در سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به فرانسه قراردادی میان ایران خودرو و پژو منعقد شد تا این شرکت فرانسوی بعد از سه سال به ایران بازگردد.

استخدام

دانلود فیلم جدید

میهن دانلود