مجوز دولت برای ترخیص خودروهای ممنوعه

مجوز دولت برای ترخیص خودروهای ممنوعه

دولت با محوریت وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد، درست در واپسین روزهای سال۹۴ تصمیم گرفت مجوز ناگهانی برای ترخیص خودروهای ممنوعه وارداتی مانده در گمرک صادر کند.

مرکز فیلم

خبر دانشجویی

هنر