عکس/ مردم دوستی به سبک یک راننده تاکسی

عکس/ مردم دوستی به سبک یک راننده تاکسی

عکسی از یک حرکت مردم دوستانه و جالب یک راننده تاکسی منتشر می شود.

world press news

دانلود فیلم خارجی

روزنامه قانون