بدهی دولت به بانک‌ها به حسابرسی کشید

بدهی دولت به بانک‌ها به حسابرسی کشید

بدهی بالغ بر 100 هزار میلیاردی دولت به بانکها؛ رقمی که “نوبخت” معتقد است مازاد بر 64 هزار میلیارد تومان آن جزو تعهدات دولت نیست اما “سیف” این گونه توضیح داده که 64 هزار میلیارد تومان میزان حسابرسی شده این بدهی است و باید مابقی نیز حسابرسی و تعین تکلیف شود.

روزنامه قانون

شبکه خانگی