کاهش شدید دما در راه است

کاهش شدید دما در راه است

با ورورد سامانه بارشی، کم فشار و سرد به سمنان، مردم این استان در روزهای پایانی هفته شاهد سرمایی غافلگیر کننده همراه با کاهش دمای هوا بین ۱۲ تا ۱۵درجه سانتی گراد خواهند بود.

فانتزی

اخبار دنیای دیجیتال

اتوموبیل