۵ چالش اصلی برنامه ششم توسعه

۵ چالش اصلی برنامه ششم توسعه

دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی – پیشرفت گفت: برنامه ششم توسعه با الگوی اسلامی – پیشرفت تطابق نداشته، پیوست‌های فرهنگی در این برنامه وجود ندارد، در آن نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت سکوت شده و نفوذ در کشور را قانونی می‌کند.

world press news

اتوبیوگرافی

ورزشی