از رونق اقتصاد ایران تا جهنمی‌ترین نقطه زمین

از رونق اقتصاد ایران تا جهنمی‌ترین نقطه زمین

پایگاه اینترنتی انگلیسی “گلوبال پرسپکتیو” پیش بینی‌های خود از موضوعات مهمی که بر اقتصاد جهانی در سال 2016 تاثیر خواهند گذاشت را منتشر کرد.

عکس

نفت،آموزش پرورش،دولتی

بک لینک رنک 5