زمان مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شد

زمان مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شد

پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی روز شنبه همزمان با 24 بهمن ماه در محل بانک مرکزی و با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

کیمیا دانلود

بازار بورس

اس ام اس جدید