حکایت بازار شلوغ اما کم فروش

حکایت بازار شلوغ اما کم فروش

آسمان شهر خیلی تلاش می کند در اوج سیاهی خودش را آبی نشان دهد، گاهی هم خنک بادی که لای برگ درختان می پیچد و بوی بهار را می آورد و کوچه های کوچک منتهی به بازار بزرگ حداقل ظاهر پر شوری برای عید دارد.

اسکای نیوز

مد روز

آخرین اخبار ورزشی