اقدامات وزارت نیرو برای نیترات آب تهران

اقدامات وزارت نیرو برای نیترات آب تهران

وزارت نیرو عنوان کرد: در چند سال گذشته در نقاط معدودی از جنوب شرق و جنوب غرب تهران افزایش غیرعادی نیترات در آب گزارش شده بود که بر این اساس طرح‌های مختلفی همچون طرح فاضلاب تهران و عملیات انتقال آب از سد ماملو به جنوب تهران در برنامه اجرایی قرار گرفت.

میهن دانلود

آهنگ جدید

ورزشی