جای پای عمیق فقر بر پیکر کلانشهرها

جای پای عمیق فقر بر پیکر کلانشهرها

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در ایران را دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده است، رقمی که حسین راغفر معتقد است در برخی ‌شهرهای کشور صحت دارد، ولی در برخی کلان‌شهرها صادق نیست.

cars

آهنگ جدید

خرید بکلینک