قتل مرد جوان در بازی مرگ بر سر دوغ‌سمّی

قتل مرد جوان در بازی مرگ بر سر دوغ‌سمّی

مردی که به اتهام قتل مردی ۲۵ ساله و سوزاندن پیکرش دستگیر شده بود بعد از ۵ ماه ماجرای قتل را جور دیگری تعریف کرد و این بار داستان خوردن دوغ سمّی را تعریف کرد.

آهنگ جدید

دانلود سریال

شبکه خانگی