اعلام آخرین مصوبات امسال هیات واگذاری

اعلام آخرین مصوبات امسال هیات واگذاری

آخرین جلسه هیات واگذاری امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.

عکس های جدید

سایت استخدامی

لردگان