علت کاهش قیمت نفت

علت کاهش قیمت نفت

قیمت نفت با کاهش احتمال مذاکره اوپکی‌ها و غیراوپکی و همچنین آمارهای ضعیف از اقتصاد چین کاهش یافت و بشکه‌ای 35.75 دلار فروخته شد.

خرم خبر

سایت استخدامی

ساخت بنر