مشارکت نفتی ایران و چین در عراق

مشارکت نفتی ایران و چین در عراق

مدیرعامل شرکت ملی حفاری با اشاره به مذاکرات با یک شرکت چینی برای اجرای مشترک پروژه‌ای نفتی در عراق از کویت به عنوان بازار جدید صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت حفاری نفت کشور نام برد.

اخبار دنیای دیجیتال

دانلود سریال و آهنگ

قرآن