هشدار درباره بدمصرفی سموم در کشور

هشدار درباره بدمصرفی سموم در کشور

مدیرکل دفتر آفت کش‌های سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه سموم تولیدی و وارداتی استانداردهای لازم را دارند، گفت: بدمصرفی سموم توسط برخی تولیدکنندگان دلیل وجود باقی مانده در محصولات کشاورزی است.

مرکز فیلم

بازی آزاد

بک لینک