قیمت خودرو در بازار شب عید

قیمت خودرو در بازار شب عید

در شرایطی که کمتر از یک هفته تا پایان سال 94 باقی مانده است بازار خودرو به انتظار مردم برای ورود خودروهای مدل جدیدتر و تاثیرگذاری لغو تحریم ها بر بازار آنچنان که باید رونق پیدا نکرده است.

کرمان نیوز

تلگرام

اندروید