افزایش ۸ درصدی طلاق در کشور

افزایش ۸ درصدی طلاق در کشور

مشاور وزیر دادگستری با اشاره به افزایش ۸ درصدی طلاق در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به سال گذشته گفت: از هر ۱۰۰ ازدواج در تهران ۳۸ مورد به طلاق می انجامد.

فانتزی

آهنگ جدید

تکنولوژی جدید