بایگانی پیشنهادهای بانک مرکزی توسط مدیران موسسه غیرقانونی ثامن الحجج

بایگانی پیشنهادهای بانک مرکزی توسط مدیران موسسه غیرقانونی ثامن الحجج

نگرانی ها و سردرگمی های سپرده گذاران مؤسسه غیرقانونی ثامن الحجج در حالی ادامه دارد که بنا بر اسناد موجود، مدیران این مؤسسه برای حل این مشکلات به توصیه های بانک مرکزی توجهی نمی کنند.

دانلود فیلم جدید

اتوبیوگرافی

فروش بک لینک