دسته: اخبار رئیس جمهور

سخنان امروز رهبری درباره احمدی نژاد

خبر فوری رسانه های ضد انقلاب درباه سخنان امروز رهبری بخش فارسی دو رسانه انگلیسی و آمریکایی که در سخنان امروز رهبر انقلاب نامشان آمده...