کیا ریو 2017 معرفی شد +عکس

کیا ریو 2017 معرفی شد +عکس
کمپانی خودروسازی کیا برای حضور در نمایشگاه بین المللی پاریس 2016، اطلاعات کامل و گالری تصاویر نسل چهارم کیا ریو 2017 را منتشر کرد.

کیا ریو 2017 معرفی شد +عکس

کمپانی خودروسازی کیا برای حضور در نمایشگاه بین المللی پاریس 2016، اطلاعات کامل و گالری تصاویر نسل چهارم کیا ریو 2017 را منتشر کرد.
کیا ریو 2017 معرفی شد +عکس