کشف جسد زن ۳۹ ساله در بیرجند

کشف جسد زن ۳۹ ساله در بیرجند
ساعتی پیش جسد زن ۳۹ ساله ای در «بند دره» واقع در شش کیلومتری شهرستان بیرجند کشف شد.

کشف جسد زن ۳۹ ساله در بیرجند

ساعتی پیش جسد زن ۳۹ ساله ای در «بند دره» واقع در شش کیلومتری شهرستان بیرجند کشف شد.
کشف جسد زن ۳۹ ساله در بیرجند

فروش بک لینک