کالاهای چینی صدرنشین واردات به ایران

کالاهای چینی صدرنشین واردات به ایران
در اولین روز پس از تعطیلات نوروزی سه کشور چین، فیلیپین و فدراسیون روسیه در صدر لیست کشورهای واردکننده کالا به ایران قرار گرفتند و سه کشور عراق، چین و افغانستان نیز سرلیست کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند.

کالاهای چینی صدرنشین واردات به ایران

در اولین روز پس از تعطیلات نوروزی سه کشور چین، فیلیپین و فدراسیون روسیه در صدر لیست کشورهای واردکننده کالا به ایران قرار گرفتند و سه کشور عراق، چین و افغانستان نیز سرلیست کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند.
کالاهای چینی صدرنشین واردات به ایران

فروش بک لینک