چهار عامل گرانی مرغ

چهار عامل گرانی مرغ
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، افزایش 100 درصدی قیمت جوجه یک روزه، رشد 35 درصد نرخ ذرت، افزایش تقاضا و کاهش 10 درصدی وزن گیری به دلیل گرمای هوا را عامل اصلی گرانی مرغ گرم بیان کرد.

چهار عامل گرانی مرغ

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، افزایش 100 درصدی قیمت جوجه یک روزه، رشد 35 درصد نرخ ذرت، افزایش تقاضا و کاهش 10 درصدی وزن گیری به دلیل گرمای هوا را عامل اصلی گرانی مرغ گرم بیان کرد.
چهار عامل گرانی مرغ

خرید بک لینک رنک 6

اتوبیوگرافی