چمران: ناچارا نرخ کرایه‌ها افزایش می‌یابد

چمران: ناچارا نرخ کرایه‌ها افزایش می‌یابد
رییس شورای اسلامی شهر تهران، گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم قطعا با گرانی مخالفیم ولی وقتی بودجه‌ای برای مترو نیست و درآمدها کفاف هزینه ها را نمی دهد ناچارا نرخ کرایه‌ها افزایش می یابد.

چمران: ناچارا نرخ کرایه‌ها افزایش می‌یابد

رییس شورای اسلامی شهر تهران، گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم قطعا با گرانی مخالفیم ولی وقتی بودجه‌ای برای مترو نیست و درآمدها کفاف هزینه ها را نمی دهد ناچارا نرخ کرایه‌ها افزایش می یابد.
چمران: ناچارا نرخ کرایه‌ها افزایش می‌یابد

خرید بک لینک