چسبندگی دلار در سطح جدید

چسبندگی دلار در سطح جدید
روز چهارشنبه، دلار با 4 عامل افزایشی رو‌به‌رو شد؛ ولی باز هم از محدوده 3 هزار و 560 تومان عبور نکرد. در پنجمین روز هفته، دلار با 3 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 556 تومان رسید.

چسبندگی دلار در سطح جدید

روز چهارشنبه، دلار با 4 عامل افزایشی رو‌به‌رو شد؛ ولی باز هم از محدوده 3 هزار و 560 تومان عبور نکرد. در پنجمین روز هفته، دلار با 3 تومان رشد به قیمت 3 هزار و 556 تومان رسید.
چسبندگی دلار در سطح جدید