پژو 405 در اتوبان چمران در آتش سوخت

پژو 405 در اتوبان چمران در آتش سوخت
یک دستگاه خودروی پژوی 405 در اتوبان شهیدچمران دچار حریق شد و خوشبختانه کسی آسیب ندید.

پژو 405 در اتوبان چمران در آتش سوخت

یک دستگاه خودروی پژوی 405 در اتوبان شهیدچمران دچار حریق شد و خوشبختانه کسی آسیب ندید.
پژو 405 در اتوبان چمران در آتش سوخت

آپدیت نود 32 ورژن 8

خبر جدید