پسر فداکار، دختر نوجوان را نجات داد و غرق شد +عکس

پسر فداکار، دختر نوجوان را نجات داد و غرق شد +عکس
جسد پسر 21 ساله که با به خطر انداختن جان خود در رودخانه کرخه، جان دختر نوجوانی را نجات داده بود، پس از پنج روز در رودخانه پیدا شد.

پسر فداکار، دختر نوجوان را نجات داد و غرق شد +عکس

جسد پسر 21 ساله که با به خطر انداختن جان خود در رودخانه کرخه، جان دختر نوجوانی را نجات داده بود، پس از پنج روز در رودخانه پیدا شد.
پسر فداکار، دختر نوجوان را نجات داد و غرق شد +عکس

خرم خبر